Home/Khăn Bệnh Viện

Khăn Bệnh Viện – 1 trong những sản phẩm chủ đạo của xưởng khăn là khăn bông dành cho bệnh viện.Hàng năm chúng tôi sản xuất hàng trăm đơn hàng khăn bông bệnh viện lớn nhỏ trên thị trường và có kinh nghiệm 10 năm sản xuất. Hiểu được tíng chất công năng sử dụng và chất lượng khăn chúng tôi luôn dệt khăn với kích thước và trọng lượng phù hợp với nhu cầu mà vẫn đảm bảo được việc chăm sóc bệnh nhân và tránh lãng phí khi sử dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.